جشنواره یلدای شگفت انگیز ۲۰تخفیف

جشنواره تخفیف یلدایی​

«شب یلدا» که به عنوان یکی از شب‌های مقدس در ایران باستان مطرح بوده به‌صورت رسمی در تقویم ایرانیان باستان از سال ۵۰۲ قبل از میلاد در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان راه یافت. چله و جشن‌هایی که در این شب برگزار می‌شود، یک سنت باستانی است. 

جشنواره یلدای شگفت انگیز ۲۰تخفیف

تخفیف های یلدای شگفت انگیز

تا پایان تخفیف این ساعت

اینجا ۱۰۰٪ برنده میشی

جشنواره یلدای شگفت انگیز ۲۰تخفیف
جشنواره یلدای شگفت انگیز ۲۰تخفیف

همراهان ما در یلدا شگفت انگیز